اي پـــرتـــوي از جلــوه ي جانانه اباالفضل


روح شـــرف و غيـــــرت مـردانـه اباالفضل
در انجمــــن عِلـــــوي مــــردان خـــدايـي


بــر شمـــع ولايـت شــده پروانه اباالفضل
نــامـوس وفا ، نور هدي ، قبله ي حاجات


کانــــون صفـــا ، مظهـــر جانانه اباالفضل
در مکتـب اخلاص و وفـــاداري و تهـــذيب


استــاد تويي ، کامـل و فـرزانـه اباالفضل
الطاف تو خـــواهنــــد غلامـــان حـريمـت


اي بهــره ور از فيــض تو بيگانه اباالفضل
در حلقـــه ي خـورشيـد عـذاران بهشتي


زد موي تو را دست ملک شانه اباالفضل
ســوداي تو دارد ســر شوريده ام امروز


آهنــگ تو دارد دل ديــــوانــــه اباالفضل
در دام ولاي تو گــــرفتـــــار ابــــد شـــد


مـــرغ دل من بي هـوس دانه اباالفضل
عمري ست منم از غـم هجران تو بيمار


بفـرسـت دوايــي ز شفاخانه اباالفضل.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود رایگان Tina Heather غائب Pat اسپید فروشگاه تفکر فایل اخبار سایت بلگ بیست